СУЧАСНА
ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА
В ФАСТОВІ
Поточний набір триває з 10 жовтня
по 20 листопада 2018 року