СУЧАСНА
ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА
В ФАСТОВІ
Поточний набір триває з 12 липня
по 8 серпня 2018 року